Capture NX 2 – Kopírování a uložení nastavení, plus dávkové zpracování

[indizar:0,]

Tento díl našeho seriálu tutorialů pro Capture NX 2 vznikl mimo jiné také na přání čtenářů. Hned několik z vás si přálo objasnění problematiky dávkového zpracování, které zvláště při práci s RAWy umožňuje značně zefektivnit práci. Mnohé činnosti lze při chytrém využití všech možností programu provádět s menším úsilím a Capture NX 2 k tomu nabízí několik prostředků. Nejjednodušší funkcí je zkopírování uživatelského nastavení parametrů jedné fotografie a následné vložení stejných hodnot do snímku dalšího. Po čtyřech kliknutích myší dosáhnete naprosto shodného nastavení.

Protože ale většina fotografií vyžaduje individuální nastavení dílčích parametrů, je dobré se naučit uložení hodnot třeba jen jedné funkce. Že to k ničemu není? Ale ano, například doostřování se praktikuje vesměs stále shodně. A pak například u D-Lightingu, který byť je vynikající co do výsledků, patří k jednoznačně nejnáročnější funkci z hlediska systémových požadavků. Chcete-li se pokaždé proklikávat základním nastavením D-Lightingu a vždy čekat, než se dílčí kroky provedou, budiž. Jestliže si ale jakési univerzální nastavení uložíte, příště jej vyvoláte několika klepnutími myši najednou. Detailní úprava jednotlivých parametrů pak už trvá nesrovnatelně kratší dobu.
Podobně lze uložit hodnoty dalších často používaných příkazů, například uživatelskou křivku dialogu Levels (Úrovně), korekci sférického zkreslení často používaných ohnisek objektivů, či například nastavení převodu do šedé škály.

Poslední možností, jak si ulehčit práci v Capture NX, je klasické dávkové zpracování, kdy uživatel fotografie neotevírá jednu po druhé, ale určité nastavení se aplikuje dávkově na celou složku.

Kapitoly článku

[chapters]


[firstchapter:Kopírování a vložení nastavení vybraných parametrů fotografie]

Pro jednoduché a rychlé zkopírování nastavení z jednoho snímku do druhého disponuje Capture NX 2 v menu Batch příkazy Copy Adjustments (Zkopírovat nastavení) a Paste Adjustments (Vložit nastavení). Oba příkazy lze také vyvolat tlačítkem s ozubenými koly na horním okraji Edit Listu. V praxi tedy upravíte první snímek, klepnete na Copy Adjustments, čímž se jeho nastavení dočasně zkopíruje do schránky. Poté otevřete druhou fotografii, zvolíte Paste Adjustments a veškeré parametry se se stejnými hodnotami aplikují na nový snímek.

Capture NX 2

Tento postup má ale malé úskalí, kterému se ovšem lze lehce vyhnout. Pokud bez dalšího jednoduše použijete příkaz Copy Adjustments, zkopíruje se nastavení všech hodnot snímku, které najdete v Edit Listu. Na první pohled jde o nejjednodušší cestu, pokud ovšem nepoužíváte k úpravám fotografií kontrolní body, tzv. U-pointy. Ty se totiž samozřejmě zkopírují také a následně vloží na stejné místo jako u původního snímku. Jak lze předpokládat, v nové fotografii vzhledem k jiné kompozici kontrolní body „nesednou” do správných pozic.

Abyste se této nepříjemnosti vyhnuli, umožňuje Capture NX 2 při kopírování nastavení zvolit jen některé položky v Edit Listu. Jednoduše myší klepněte na jejich název, barva podkladu se změní na světle modrou a máte vybráno. Chcete-li přidat další, byť klidně na přeskáčku, stiskněte klávesu Ctrl a pokračujte v označování dál.

Nejjednodušší dávka – konverze souborů

Capture NX 2 Osobně se při zpracování RAWů vůbec nezdržuji s ukládáním do výstupního TIFFu nebo případně formátu JPEG. Po úpravě každé fotografie ji rychle uložím pomocí klávesové zkratky Ctrl + S „nazpět“ do NEFu, zavřu ji a pracuji s dalším snímkem.

Jakmile mám všechny záběry upravené, označím je v paletce Browser (se stisknutým Shiftem více snímků po sobě nebo s klávesou Ctrl „napřeskáčku“) a spustím pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + S příkaz Save As – Uložit jako. Zde v sekci Destination zvolím Use source folder (Použít zdrojovou složku) a na to stejné klepnu o něco níž u File Name (Název souboru).

V rozbalovacím menu Select File Format (Zvolte souborový formát) zvolím obvykle TIFF, pak hodnoty RGB, 8 bit a LZW a nyní už bývá jen nahoře klepnout na tlačítko Start. Označené fotografie se poté ve stejné složce objeví v TIFFu, vyvolané s nastaveními, které jsem předtím udělal v NEFu.

Kapitoly článku

[chapters][chapter:Uložení nastavení a dávkové zpracování]

Jakmile fotografii upravíte „k obrazu svému“ (z neupravené fotografie byste neměli co kopírovat), klepněte myší na ikonku s ozubenými koly na horním okraji roletky Edit List. V kontextovém menu, které se vám rozbalí, vyberte volbu Save Adjustments (Uložit nastavení). Jste-li příznivci práce s menu, můžete totéž učinit klepnutím na volbu Batch a následně opět Save Adjustments.

Capture NX 2

V okně Save Adjustments najdete seznam se všemi položkami Edit Listu, které byly změněny oproti výchozím hodnotám. Označte zatržítko u těch funkcí, které chcete uložit. Do jednoho nastavení si klidně můžete uložit více položek – při jeho aktivaci se vám pak provedou současně. Poté do políčka Save as napište název a v části Destination zvolte cestu, kam se má nastavení uložit. Pak už jen klepněte na OK.

Capture NX 2

Dílčí aplikace

Uložené nastavení vyvoláte opět pomocí tlačítka s ozubenými koly. Nyní tedy otevřete další fotografii, klepněte na volbu Load Adjustments (Načíst nastavení) a následně zvolte požadovanou funkci, již jste si předtím uložili. Opět můžete místo tlačítka pracovat s hlavním menu Batch | Load Adjustments | požadovaná funkce.

Capture NX 2

Nebojte se varování

Capture NX 2 U některých funkcí, přesněji řečeno u funkcí, které patří do skupiny Develop v Edit Listu, se vám po spuštění uloženého nastavení zobrazí varovný dialog, v němž se vás program ptá, zdali chcete přeskočit (Skip…) nebo přepsat (Overwrite…) základní nastavení. Vy musíte v každém případě zvolit druhou položku Overwrite Develop Section, jinak se funkce neprovede.

Konečně dávky

V předchozí části tohoto návodu jste se naučili, jak uložit dílčí nastavení některého (jednoho) nebo některých (více) parametrů úprav snímku a uložit je do souboru. Právě takovýto soubor budete potřebovat pro klasické dávkové zpracování, aplikované najednou na celou složku bez nutnosti otevírání jednotlivých snímků.

Aniž byste tedy jakoukoliv fotografii otevírali, spustíte dávkové zpracování pomocí menu Batch | Run Batch Process. Program zobrazí okno s aktivní záložkou Batch Process.
Použití je velmi jednoduché. V sekci Source (Zdroj) nastavíte vstupní složku, dole v části Destination (Cíl) zvolíte výstupní adresář. Chcete-li, aby se snímky ukládaly do původní složky, stačí označit volbu Use source folder (Použij zdrojovou složku).

Capture NX 2

Velmi důležitá je prostřední část Apply Settings. Jestliže ji necháte bez povšimnutí, program použije nastavení uložená v jednotlivých NEFech. Pokud zvolíte Use Settings File (Použij soubor nastavení), musíte dále určit některý ze souborů s uloženým dílčím nastavením.

Pod tím je pak třeba v sekci Conflict Management vyřešit dilema případných konfliktů. Máte tři možnosti: Append New Setings (Připojit nové nastavení ke stávajícímu), Replace Current Settings (Přepsat stávající nastavení) a Show Differences (Zobrazit rozdíly). Osobně používám pouze první dvě hodnoty a z 99 % druhou z nich. Dávky totiž obvykle aplikuji na „čisté“ soubory bez úprav a tak chci všechno, co tam vložil fotoaparát (typicky nastavení Picture Control) přepsat vlastními hodnotami. První možnost – přidání nějaké funkce k již upraveným snímkům – se hodí, když chcete například barevně vyladěné fotografie naráz ještě doostřit.

V sekci Select File Format je samozřejmě třeba zvolit výstupní datový formát fotografie. K dispozici jsou tři volby: NEF, TIF a JPEG – možnosti jejich nastavení, které se objeví po klepnutí na trojúhelníkovou šipku Advanced. Poté už stačí jen klepnout na tlačítko Start a následně potvrdit varovné okno, oznamující, že některé soubory ve zdrojové složce mohou být přepsány.

Dávky se vždy aplikují na celou složku, případně i její podadresáře. Pokud v sekci Source (Zdroj) označíte volbu Include subfolders (Včetně podadresářů). S tím je nutné předem počítat, protože kdybyste v této složce měli již vygenerované finální obrazové soubory, dávkové zpracování by vám je „pokazilo“ tím, že by se i na ně aplikovala zvolená nastavení.

Práce se spuštěnou dávkou

Spuštěnou dávku poznáte podle nenápadného úzkého okna Processing Queue (Zpracování fronty). V políčku Active Files (Aktivní soubory) vidíte průběh zpracování dávky.

Za normálních okolností by vám mělo stačit takto zobrazené informační okno, zkuste však klepnout na trojúhelníkovou šipku Details. Nyní již vidíte i detailní průběh zpracování jednotlivých souborů na „teploměru“ Current task (Stávající úloha).

Capture NX 2

Střední část okna zabírá seznam souborů ve zdrojové složce, s nímž lze i v průběhu dávky ještě pracovat. Pokud klepnete na tlačítko Pause vpravo nahoře, pozastavíte proces a můžete vybrané soubory z dávky pomocí tlačítka Clear from list (Smazat ze seznamu) odstranit. Pokud byste jen zrušili zatržítko u některých fotografií, snímky se sice v dávce nezpracují, ale v seznamu zůstanou. To je výhodné, pokud byste dodatečně chtěli některé fotografie nechat zpracovat do jiné složky, již lze změnit v sekci Destination (Cíl).

Stejně jako cílovou složku lze v posledním okně dávky změnit také souborový formát nebo nechat podle zvolené kombinace prefixu a sufixu soubory přejmenovat.

Nebojte se vlka nic!

Capture NX 2 Problematika dávkového zpracování v Capture NX 2 není úplně nejjednodušší a mnozí uživatelé z ní mají zpočátku trochu strach. Není třeba ale mít přehnané obavy – foťte do RAWu, ten hned tak nezničíte. I kdybyste aplikovali dávku chybně, v Edit Listu lze špatně provedené úpravy vypnout, respektive pomocí rozbalovacího menu Version (Verze) na horním okraji Edit Listu můžete kdykoliv zvolit Original a jste v původní verzi bez úprav.

Kapitoly článku

[chapters]


Sdílej

9 komentáře

 1. dotaz k žlutému rámečku „Nejjednodušší dávka – konverze souborů“ : nepřijdu o podstatný díl bitové hloubky, jemnosti rozlišení barev, když zvolím hned 8 bitů, viz „zvolím obvykle TIFF, pak hodnoty RGB, 8 bit a LZW“ a uložím to do TIFFu, který by v případě 16bitů byl větší avšak pojmul 12 či 14 bitů po A/D konverzi ? s ohledem na další zpracování. To jsem, u vědomí hrubého zjednodušení, mohl fotit rovnou do RAWu ? nebo jsem jako obvykle něco přehlédl ? karben

 2. karel beneš: Já už po exportu z Capture NX 2 žádné další zásadní úpravy fotografií nedělám, takže 16bitový TIFF je zbytečný. Nicméně ta volba tam je a není problém ji nepoužít :)

 3. Zdravím,
  jdou zde také vložit obrázky ?
  Vložil bych otisky obrazovky a ukázal, jak jsem se s dávkovým zpracovaním vypořádal já. Je to rychlé a efektivní.

 4. Obrázky do komentářů nevložíte, ale když je uložíte jinak (např. na Rajče, Flickr apod.), můžete na ně dát odkazy.

 5. Mám dotaz trochu mimo téma – po dnešním (30.10.2012) upgrade na novou verzi Capture NX2 (2.3.5) a View NX2 (2.6.0) mi antivirus detekuje vir v souboru Zelkova7.dll a infikovaný soubor následně i odstraní, takže ani jeden z programů nyní nelze spustit. Existuje nějaký způsob, jak downgradovat na předchozí verze, se kterými jsem tyto problémy neměl? Díky.

 6. Dobrý den, mám dotaz trochu mimo téma, po delší době používání Adobe PS se rozhoduji zkusit Capture NX2. V prvním kroku jsem si pro ošahání nainstaloval Nikon View NX, prostředí i způsob práce se mi líbí, ale nepodařilo se mi najít, jak nastavit ukládání zpracovávaných fotek bez komprese. Když u jpg. fotky, která má cca 7 MB provedu běžné úpravy jako doostření, opravu přepalu atd, tak při uložení fotky program použije nějakou kompresi a výsledná fotka má tak cca 2,3 MB. Nevíte, jak toto odstanit? Díky.

 7. Vojta: ViewNX je hodně rozdílný program oproti Capture NX, přesto to jde ale řešit – při ukládání nepoužívejte příkaz Save as, ale Convert Files…

 8. Dobrý den pane Lindnere,mám již Capture NX2 od r.2008,který jsem koupil zároveň s Nikon D3. V poslední době jsem se seznámil s programem Capture One, který mi přijde víc profesionálněší. Můžete mi porovnat oba programy.Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *