Soukromé vesmíry Vladimíra Kozlíka v Czech Photo Gallery

Polovina prázdnin je dobré datum pro sundání staré výstavy a nahrazení novou – v Czech Photo Gallery tuto změnu zaznamenáte zítra, 1. srpna. Červenočerné abstrakce Jiřího Cajsky vystřídají taktéž víceméně nefigurativní snímky Vladimíra Kozlíka. Na výstavě bude představen soubor přibližně šedesáti fotografií zachycujících autorovu tvorbu, která vznikla od roku 2000, ale hlavně pak práci nejnovější.

© Vladimír Kozlík: Okno – 21. 6. 2013 – Světlo v pokoji / Window – 21. 6. 2005 – Light in a room
© Vladimír Kozlík: Okno – 21. 6. 2013 – Světlo v pokoji / Window – 21. 6. 2005 – Light in a room

Vladimír Kozlík se zabývá výtvarnou fotografií a koncipuje tematické okruhy, jako například Horizonty, Ad libitum, Vzpomínky, Prožitky či Asfaltové krajiny. Propojuje obraz, kresbu a text, zabývá se využitím světla jako výtvarného a skladebného principu. Samo světlo se tak stává obrazem, například v cyklu Vesmír v mém pokoji. Komponuje více obrazy. Zdánlivě všední prostředí, věci a pomíjivé maličkosti proměňuje svou imaginací v obrazy zvláštních poetických světů, ve vizuální příběhy a symboly. Skutečnost transformuje do různých významových rovin a metafor osobní výpovědi.

© Vladimír Kozlík: Čas představ – 24. 5. 2013 – Světlo na stole / Time of imagination - 24. 5. 2013 - Light on the table
© Vladimír Kozlík: Čas představ – 24. 5. 2013 – Světlo na stole / Time of imagination – 24. 5. 2013 – Light on the table

Vladimír Kozlík vystudoval v letech 1972–1976 FAMU, obor umělecká fotografie, poté přišla v letech 1983–1986 umělecká aspirantura na AMU a v roce 2001 byl habilitován na docenta filmového a fotografického umění AMU.

V současné době je Vladimír Kozlík pedagogem, vyučujícím předměty Praktická fototvorba a Ateliér výtvarné fotografie na Vyšší odborné škole a střední škole reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze.

Fotografie Vladimíra Kozlíka

Kde

Czech Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana

Otevřeno:
Úterý–neděle: 12–19 hodin
Vstup zdarma

Kdy

od 1. 8. do 29. 9. 2013


© Vladimír Kozlík: Asfaltové stíny – 24. 3. 2013 – Procházky / Asphalt shadows – 24. 3. 2013 – Walks
© Vladimír Kozlík: Asfaltové stíny – 24. 3. 2013 – Procházky / Asphalt shadows – 24. 3. 2013 – Walks

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *