Fotografická výstava ELEMENT F. v Moravské galerii Brno

Na konci loňského roku jsem slíbil upoutávky na dvě brněnské fotovýstavy. První, o expozici Vojty Dukáta v Domě umění, jste už mohli na Nikonblogu číst, následuje tedy slíbený materiál k výstavě druhé. Jmenuje se ELEMENT F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století a najdete ji v Pražákově paláci v Brně.

ELEMENT F. podle organizátorů expozice uzavírá trojdílnou sérii výstav nazvanou V plném spektru: Fotografie 1900–1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně (4. 11. 2011–5. 2. 2012) a L’étude d’après nature. Fotografie a umění v 19. století (24. 2. 2012–20. 5. 2012) věnovaných problematice fotografie a umění v různých obdobích její historie. Trojice výstav připomíná padesát let existence fotografické sbírky Moravské galerie v Brně a zároveň se kriticky ohlíží za způsoby chápání fotografie jako uměleckého média.

Fotografická výstava ELEMENT F.

Hledání cesty fotografie

Teoretikové a kurátoři o umění, v tomto případě o fotografii, přemýšlejí tak nějak více než běžný „konzument“, ale mnohdy i samotný autor díla. Kurátor Moravské galerie v Brně Jiří Pátek rozhodně patří mezi uměnovědce, kteří uvažují v širších souvislostech. Dovolte mi nyní citovat část prvního odstavce katalogu k výstavě ELEMENT F.:

„Dynamická praxe výtvarného umění a nové teoretické přístupy humanitních věd postavily v 90. letech minulého století před uměleckou fotografii řadu otazníků. Pravidla a koncepce dávající jí po léta jistotu správné cesty nestačily stále častěji přesvědčivě vysvětlit aktuální situaci. Jakoby mezi starým a novým vyrostla dělící linie. Tento stav souvisel také s rošádou rozehranou digitalizací. Díky ní se fotografie ocitla rázem ve středu výtvarného umění. Dalo by se očekávat, že taková změna bude vítána jako satisfakce za několik desetiletí více či méně marných snah etablovat se ve světě umění (art-worldu), výsledek byl však opačný. Fotografie přestala sama sobě rozumět.“

Fotografická výstava ELEMENT F.
Ivan Pinkava, Maska, 1987, 343 × 273 mm, foto: archiv MG
Dozvíte se víc

Koncepce výstavy osciluje mezi názory na fotografii v podobě a roli otisku reality – navíc v jeho různých podobách – a svébytného uměleckého média, byť, jak Pátek jinými slovy uvádí v katalogu, o tom expozice ELEMENT F. nechce polemizovat. Přináší však velmi zajímavý historický exkurs sahající od předminulého století, přes socialistický realismus až po současnost.

Nepřímo ukazuje, jakými směry ubíhala česká fotografie za de facto celou dobu svojí existence. Pokud byste si nic jiného na této expozici nenašli, pak právě tato historická zkratka za její zhlédnutí stojí. Tedy pominu-li spoustu fotografií nejlepších českých tvůrců, doplněných v rámci kurátorského záměru také výtvarnými díly, grafikami, obrazy, ale i prostorovými objekty či audiovizuálními instalacemi.

Fotografická výstava ELEMENT F. | Josef Tichý, Rytmus, 1970, 395 × 300 mm, foto: archiv MG
Josef Tichý, Rytmus, 1970, 395 × 300 mm, foto: archiv MG

Mezi autory, zastoupenými na výstavě ELEMENT F., najdete známá jména, jakými jsou například: Stanislav Kolíbal, František Vízner, Bohumír Matal, Josef Sudek, Viktor Kolář, Jindřich Štreit, Ivo Přeček, Běla Kolářová, Václav Jirásek a další. Setkáte se zde ale také s autory méně známými nebo zcela neznámými, jakými jsou: Jaroslav Horečný, Jaroslav Hulka, Miroslav Matoušek, Miloš Spurný, Petra Skoupilová, Dušan Pálka a jiní.

Fotografická výstava ELEMENT F. | Rupert Kytka, Krov I, 1965, 393 x 298 mm, foto: archiv MG
Rupert Kytka, Krov I, 1965, 393 x 298 mm, foto: archiv MG
Návrat na místa méně známá

Vřele vám doporučuji zakoupit si ke vstupence na výstavu také útlý katalog. Jeho studium si ale nechte až na doma. Teoretikové a kurátoři umění totiž ve složitých souvztažnostech nejen přemýšlejí, ale také neméně „nečitelně“ publikují. Já osobně jsem se Pátkovým textem prokousával na několikrát, než jsem jej pochopil (alespoň jak doufám). Nicméně možná vás, stejně jako mě, při čtení katalogu napadne zajít si na výstavu ještě jednou a podívat se na ni v nových souvislostech. Do konce této expozice zbývá ještě dostatek času a já to nejspíš udělám – vrátím se tam…

Fotografická výstava ELEMENT F. | Václav Jírů, Bufet, 1952, 300 x 440 mm, foto: archiv MG
Václav Jírů, Bufet, 1952, 300 x 440 mm, foto: archiv MG

Jak je v Moravské galerii v Brně dobrým zvykem, pro organizátory výstava nekončí vernisáží, ale počítá se také s doprovodným programem. Zapište si do svých kalendářů:

Výklad na výstavě

Středa 16. 1. 2013, 17 hod. a středa 20. 2. 2013, 17 hod.
Kurátor Jiří Pátek
Pražákův palác, Husova 18, zdarma k ceně vstupného na výstavu

FOTO-TIME / Nový cyklus tematických večerů zaměřených na fotografii a nová média

Čtvrtek 7. 2. 2013, 17 hod.
Jiří Pátek & Evžen Sobek
Kurátor a teoretik diskutují na téma fotografické tvorby. Jaký je vzájemný poměr praxe a teorie? Jak se tyto dvě složky jednoho celku potírají, prolínají a doplňují?
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, vstupné 40 Kč

FOTO-TIME / Nový cyklus tematických večerů zaměřených na fotografii a nová média

Čtvrtek 28. 2. 2013, 17 hod.
Fotografie a umění
Pojem umělecká fotografie zastřešoval v průběhu několika desetiletí měnící se postoje, ambice, motivace a aktivity. Často velmi ambivalentní. V dějinách média fotografie najdeme momenty, kdy stálo vůči světu umění v roli pokorného aspiranta i momenty, kdy se prosazuje jako suverén a východisko určující podobu nových uměleckých trendů.

Diskuzní panel s Jiřím Pátkem – kurátorem výstavy Element F. a přizvanými teoretiky a kurátory nad proměnami v myšlení, sbírání a ve výstavní praxi fotografie
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, vstupné 40 Kč

Fotografická výstava ELEMENT F. | Miroslav Hák, Pasáž, 1966, 300 x 400 mm, foto: archiv MG
Miroslav Hák, Pasáž, 1966, 300 x 400 mm, foto: archiv MG

Kurátor výstavy

Jiří Pátek

Kde

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, Brno

Otevřeno:

středa–neděle: 10–18 hodin
čtvrtek: 10–19 hodin

vstupné: 80 Kč
zlevněné vstupné: 40 Kč
rodinné vstupné: 170 Kč
skupinové vstupné: 30 Kč/os.

Kdy

do 3. 3. 2013


Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *