S fotoaparátem kolem světa. Soutěž cestovatelské fotografie o Nikon D5600!

Znám několik „fotografů-introvertů“, kteří by nikdy nenamířili objektiv na cizího člověka, takže žánry, jako je například streetfoto, jsou jim cizí. Naopak ale neznám jediného člověka, pro nějž je fotografování velkým koníčkem nebo i povoláním, který by nefotil na cestách. Všichni, kdo jsme fotografií posedlí, s sebou zkrátka bereme svoji fotovýbavu na menší či velkou cestu naprosto automaticky.

Máme tedy pro vás návrh: Ukažte nám svoje cestovatelské fotografie a vyhrajte jednu z cen v soutěži, kterou pořádá společnost Nikon ve spolupráci s festivalem Kolem světa. Začínáme právě dnes!

Foto Karel Wolf
Foto Karel Wolf
Jak se zapojit?

Nahrajte svoji nejlepší fotografii z vašich cest na svůj instagramový profil, přidejte hashtag #KolemSvetaSNikonem a označte @nikon_cz_sk a @kolem.sveta. A vyhrajte zrcadlovku Nikon D5600! 20 nejlepších fotografií bude vytištěno a vystaveno na listopadovém festivalu Kolem světa v Praze.

Ceny

1. místo: Nejlepší fotografie – Nikon D5600 + AF-S Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR

2.–20. místo: Dalších 19 skvělých fotografií – hrnek Nikon

Bonus: Dvacet vítězných fotografií bude vystaveno na podzimním cestovatelském festivalu Kolem světa v Praze. Autoři si poté budou moci svoji vytištěnou fotografii ponechat.

S fotoaparátem kolem světa. Soutěž cestovatelské fotografie o Nikon D5600!

Podrobné podmínky soutěže

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže na téma Nejlepší záběry z vašich cest (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE
Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o kreativní využití fotografické techniky a následně vyhodnotit a odměnit 20 autorů nejlepších fotografií zaslaných do soutěže.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 10. 3. 2018 do 31. 10. 2018

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu vlastní fotografii a opatří ji hashtagem #KolemSvetaSNikonem a označí @nikon_cz_sk a @kolem.sveta. Fotografie je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky zveřejněné na Instagramu v termínu konání soutěže, tj. od 10. 3. 2018 do 31. 10. 2018.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.


V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, na dobu jednoho roku od data skončení soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.


Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
Umístěním soutěžních fotografií na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk, nikonblog.cz, nikonblog.sk.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.


Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční 24. 11. 2018 na cestovatelském festivalu Kolem světa. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím zprávy přes Instagram.

8. SOUTĚŽNÍ CENY
Autor nejlepší soutěžní fotografie získá fotoaparát Nikon D5600 + AF-S Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR. Výhru nelze směnit za hotovost. Dalších 19 výherců získá hrnek Nikon. Všech 20 oceněných bude mít vystavenou svoji vítěznou fotografii na cestovatelském festivalu Kolem světa v termínu 24.–25. 11. 2018 za předpokladu, že budou schopni dodat tuto fotografii v odpovídající tiskové kvalitě. Dále si tuto svoji vytištěnou fotografii bude moci každý účastník ponechat.

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: www.nikonblog.cz a www.kolemsveta.cz.

Foto Petr Jan Juračka
Foto Petr Jan Juračka

Sdílej

2 komentáře

  1. Mám dotaz k soutěži – z pravidel není zcela zřejmé, zda je možné nahrát právě jednu fotografii nebo více fotografií od jednoho autora

  2. Zdeněk Krchák: Dobrý den, do soutěže lze poslat i více než jednu fotografii od jednoho autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *