Mezičas prostoru Hynka Glose v Nikon Photo Gallery

Nikterak povzbudivou výstavu celosvětového utrpení pojmenovanou Svědectví, jejímž autorem je hvězda současné fotožurnalistiky Ron Haviv, od tohoto čtvrtka v Nikon Photo Gallery na pražském Újezdu nahrazuje kolekce fotografií Hynka Glose s názvem Mezičas prostoru, kterou autor vytvořil v rámci Grantu pražského primátora. Ani tato výstava však optimismem nehýří. Hynek Glos v rámci několika svých projektů dokumentuje nejrůznější významné průmyslové a jiné objekty, na nichž se zub času – a nutno podotknout, že i za vydatného přičinění člověka – podepsal tak, že jsou velmi často určeny k zániku.

Mezičas prostoru Hynka Glose v Nikon Photo Gallery

Tisková zpráva

Nikon Photo Gallery uvádí od 26. listopadu pro veřejnost výstavu Mezičas prostoru fotografa Hynka Glose.

Hynek Glos (1973) je dvacátým držitelem Grantu Prahy – ročního tvůrčího stipendia udělovaného každoročně pražským primátorem v rámci soutěže Czech Press Photo na zachycování proměn hlavního města. Prestižní ocenění získané na základě fotodokumentace kdysi významného areálu továrny na letecké motory Walter v pražských Jinonicích, dnes určeného k likvidaci, nebylo náhodné. Glos patří do generace zvídavých a přemýšlivých českých fotožurnalistů, kteří nepracují pouze na zakázku, ale sami hledají zajímavá aktuální témata oslovující nejširší veřejnost. Tak tomu bylo v případě jeho srdcervoucí obrazové série Děti Agent Orange věnované už třetí generaci vietnamské populace krutě postižené ničivou chemickou látkou, kterou během války ve Vietnamu používali Američané, stejně jako v případě jeho fotoprojektu Limity, jenž se zabývá politicky citlivým tématem omezení těžby uhlí na severu Čech. Tyto a další jeho práce byly po zásluze oceněny mezinárodní porotou soutěže Czech Press Photo.

Mezičas prostoru / Space in In-Between Time © Hynek Glos
Branické ledárny jsou pozdně secesní průmyslový areál v pražské čtvrti Braník, při pravém břehu řeky Vltavy. Areál v minulosti sloužil jako ledárna, tedy velký sklad přírodního ledu. Od roku 1964 jsou Branické ledárny chráněnou stavební památkou, jsou významné technicky i architektonicky a jsou významným objektem českého průmyslového dědictví. | Branik ledárny is a late secession-style industrial area in Branik, on the right bank of the Vltava river. In the past the premises served as ‘ledárna’ – a huge storage of natural ice. In 1964 the premises were declared a historical landmark. They are important technologically and architecturally and they are a noted memorial of Czech industrial heritage.

Navíc je Hynek Glos fotografem, jehož dílo se vyznačuje vysoce působivou obrazovou kvalitou. To prokázal i ve svém grantovém projektu, v němž kromě zanikající továrny Walter dokumentoval i další pražské brownfieldy, průmyslové areály, které v nových podmínkách přestaly sloužit své původní funkci a čeká je zánik či radikální změna vzhledu. Hodnota Glosova grantového projektu je nejen dokumentační se značným významem pro historii, ale je i svého druhu mementem. Varovným upozorněním vybízejícím k přemýšlení o tom, že architektonicky cenné staré průmyslové objekty možná ničíme či měníme zbytečně, místo abychom jejich krásy využili a hledali pro ně novou funkci.

Mezičas prostoru / Space in In-Between Time © Hynek Glos
Nákladové nádraží Praha-Žižkov je hlavové nákladové nádraží na Žižkově na konci jednokolejné nákladní železniční trati. Nádraží je kombinováno s patrovými skladišti. Vybudováno bylo v roce 1936, běžný provoz byl ukončen v roce 2002. Jde o největší dochovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze. | Freight railway station Prague-Žižkov is a freight railway station in Žižkov, situated at the end of one-rail freight railway. The station is combined with a palatal storage. It was built in 1936 and regular traffic was ended in 2002. It is the biggest functionalist style industrial building in Prague.

Hynek Glos se profesionálně věnuje fotografii od svých 21 let. Byl fotografem deníků MF Dnes a Lidové noviny, od roku 2009 pracuje jako volný fotograf. Spolupracuje zejména s časopisy Euro, Strategie a Profit, dlouhodobě fotografuje také pro pražské Dejvické divadlo.
Výstava Hynka Glose Mezičas prostoru je součástí výstavy 21. ročníku Czech Press Photo 2015, konané na Staroměstské radnici v Praze.

Mezičas prostoru / Space in In-Between Time © Hynek Glos
Stará Aerovka je areál ležící v jihozápadní části jediného tehdejšího pražského letiště Praha–Kbely. Firma AERO zde v roce 1920 zbudovala první dvoulodní dřevěný montážní hangár o ploše 600 m2. Hangár padl v březnu 1921 za oběť požáru. Na jeho místě byl vzápětí vybudován prakticky totožný hangár určený k finálnímu sestavení a uložení zalétávaných letadel. | The old Aerovka is an area in the southwestern part of what used to be the only Prague airport, Prague-Kbely. The Aero company built a two-ship, 600 m2 wooden construction hangar, but it burned down in 1921. Almost the same hangar was immeditely built in its place, designated for the final assembly and parking of test aircraft.

Kde

Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana

Otevřeno:
Úterý–neděle: 12–19 hodin
Vstup zdarma

Kdy

od 26. 11. 2015 do 10. 1. 2016


Ukázky fotografií z výstavy Hynek Glos – Mezičas prostoru

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *