František Chrástek vystavuje Objekty v Nikon Photo Gallery

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Nikon spol. s r.o. dne 19. června 2014 v Nikon Photo Gallery otevírá pro veřejnost výstavu pana Františka Chrástka s názvem Objekty (Fotografie 1986–2014).

František Chrástek se narodil 29. 6. 1953 v Uherském Brodě. V letech 1973 až 1974 pracoval ve funkci asistenta kamery v Krátkém filmu Praha. Od roku 1976 do roku 1981 studoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze. Absolvoval katedru Umělecké fotografie u prof. Jána Šmoka, doc. Jaroslava Rajzíka a doc. Pavla Štechy.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Objekty, 2013 / Objects, 2013

Po studiích na FAMU se František Chrástek věnoval pedagogické činnosti, v období 1982–85 působil jako středoškolský profesor na oboru Užité fotografie při Uměleckoprůmyslové škole v Brně. V roce 1985 přešel ke svobodnému povolání uměleckého fotografa a věnuje se profesionálně výtvarné a reklamní fotografii. Doposud uspořádal více než třicet samostatných autorských výstav doma i v zahraničí. Pracuje a je majitelem a jednatelem komunikační agentury Q studio, kterou založil v roce 1991. V současnosti působí v Uherském Brodě.

„Fotograf František Chrástek odkrývá vždy znovu nové okruhy motivů a je vnímavým průzkumníkem odlehlých oblastí, aniž by ztrácel ze zřetele předchozí i následnou souvztažnost k celku. A to vše od přísně asketické uměřenosti v transformaci inscenovaného zátiší až do obrazu téměř barokně rafinovaného s podivně vzájemně prorůstajícími formami,“ charakterizuje Františka Chrástka Aleš Kuneš, fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Zadrátované nebe, 1989 / Wired sky, 1989

František Chrástek uskutečnil řadu výstav nejen v České republice, např. ve Znojmě, Zlíně či v Praze, ale i v zahraničí – ve Varšavě v Polsku, v Tokiu v Japonsku apod.
Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách UPM Praha, GVU Hodonín, Galerie SPP Bratislava, MěÚ Uherský Brod, KÚ Zlín, soukromých sbírkách, Sklenar Gallery, Gallup, New Mexico, USA.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Čtverec podle Maleviče, 1987 / Square according to Malevich, 1987

Kde

Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana

Otevřeno:
Úterý–neděle: 12–19 hodin
Vstup zdarma

Kdy

do 3. 8. 2014


Fotografie Františka Chrástka

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *