František Chrástek vystavuje Objekty v Nikon Photo Gallery

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Nikon spol. s r.o. dne 19. června 2014 v Nikon Photo Gallery otevírá pro veřejnost výstavu pana Františka Chrástka s názvem Objekty (Fotografie 1986–2014).

František Chrástek se narodil 29. 6. 1953 v Uherském Brodě. V letech 1973 až 1974 pracoval ve funkci asistenta kamery v Krátkém filmu Praha. Od roku 1976 do roku 1981 studoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze. Absolvoval katedru Umělecké fotografie u prof. Jána Šmoka, doc. Jaroslava Rajzíka a doc. Pavla Štechy.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Objekty, 2013 / Objects, 2013

Po studiích na FAMU se František Chrástek věnoval pedagogické činnosti, v období 1982–85 působil jako středoškolský profesor na oboru Užité fotografie při Uměleckoprůmyslové škole v Brně. V roce 1985 přešel ke svobodnému povolání uměleckého fotografa a věnuje se profesionálně výtvarné a reklamní fotografii. Doposud uspořádal více než třicet samostatných autorských výstav doma i v zahraničí. Pracuje a je majitelem a jednatelem komunikační agentury Q studio, kterou založil v roce 1991. V současnosti působí v Uherském Brodě.

„Fotograf František Chrástek odkrývá vždy znovu nové okruhy motivů a je vnímavým průzkumníkem odlehlých oblastí, aniž by ztrácel ze zřetele předchozí i následnou souvztažnost k celku. A to vše od přísně asketické uměřenosti v transformaci inscenovaného zátiší až do obrazu téměř barokně rafinovaného s podivně vzájemně prorůstajícími formami,“ charakterizuje Františka Chrástka Aleš Kuneš, fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Zadrátované nebe, 1989 / Wired sky, 1989

František Chrástek uskutečnil řadu výstav nejen v České republice, např. ve Znojmě, Zlíně či v Praze, ale i v zahraničí – ve Varšavě v Polsku, v Tokiu v Japonsku apod.
Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách UPM Praha, GVU Hodonín, Galerie SPP Bratislava, MěÚ Uherský Brod, KÚ Zlín, soukromých sbírkách, Sklenar Gallery, Gallup, New Mexico, USA.

František Chrástek v Nikon Photo Gallery
OBJEKTY (FOTOGRAFIE 1986–2014) / OBJECTS (PHOTOGRAPHS 1986–2014) © František Chrástek: Čtverec podle Maleviče, 1987 / Square according to Malevich, 1987

Kde

Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana

Otevřeno:
Úterý–neděle: 12–19 hodin
Vstup zdarma

Kdy

do 3. 8. 2014


Fotografie Františka Chrástka

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *