Create Your Light: Fotografujeme při světle z okna

Situaci, ve které se nyní všichni nacházíme, nikdo z nás ještě nezažil. Vnímáme a prožíváme ji různě. Jako komunita fotografů máme jedinečnou možnost zachytit to, co vidíme a cítíme. Abychom inspirovali fotografy a nadšence fotografie, kteří teď musí prodlévat převážně doma, vytvořili jsme projekt #CreateYourLight. Je to pozvánka vzít do ruky fotoaparát a dokumentovat historické okamžiky této doby. Toto je první, dlouhodobá část naší výzvy #CreateYourLight – zachycovat a sdílet s tímto hashtagem svůj aktuální život a vnímání současné situace na sociálních sítích. Pomoci vám mohou následující otázky:

Jak vypadá váš svět v těchto chvílích?
Co vidíte?
O jaký příběh se chcete podělit?

Představení #CreateYourLight 

Abychom vás inspirovali a povzbudili na sociálních sítích, každé dva týdny bude Nikon, společně s profesionálními fotografy, ambasadory značky a lektory Nikon školy, sdílet jedno fotografické téma. Můžete jej interpretovat doma a pomůžou vám přitom rady a triky. Pomocí hashtagu #CreateYourLight rozšíříme po sociálních sítích tuto výzvu do světa, jejich uživatelům nabídneme inspiraci a povzbudíme kreativitu. Použitím hashtagů #CreateYourLight a #ShootingWithWindowLight budeme sdílet nejlepší záběry.

Každé dva týdny zveřejníme na našich kanálech nejlepší fotografie, abyste si to mohli vyzkoušet doma před zveřejněním dalšího tématu. Dnes vás zveme k prvnímu tématu: Fotografování při světle z okna.

Rady a tipy pro fotografování při světle z okna

Nutnost trávit čas doma má pro fotografa také svoje výhody. I uvnitř svých domovů lze najít mnoho míst, která se mohou stát úžasnými fotografickými lokalitami. Pomůže vám k tomu pochopení, jak se dá pracovat s přirozeným světlem, pronikajícím oknem. Nabídneme vám několik tipů a technik, které vám ukážou, jak lze pracovat s denním světlem, jak být kreativní a nafotit nádherné fotografie i doma.

Existuje mnoho způsobů jak využít světlo přicházející od oken – a každý z nich nabízí jiný charakter osvětlení. Velký vliv na výsledný snímek bude mít to, kam se postaví fotograf a kam umístí svůj objekt. Využíváte-li světlo okna, pracujete totiž vlastně se směrovým světlem. A můžete jej využít jako světlo boční, přední nebo zadní.

Všeobecné pravidlo při práci se světlem zní: Čím větší je zdroj světla v poměru k fotografovanému objektu, tím měkčí světlo na něj dopadá. Čím je světelný zdroj menší, tím je osvětlení kontrastnější. Malý zdroj světla tak vytváří ostré a hluboké stíny.

Chápání okenního světla

Možná to bude znít překvapivě, ale přestože fotíte v interiéru, bude to venkovní počasí, které bude určovat charakter světla. Stejně jako v krajině, bude i doma světlo z okna teplejší v době východu nebo západu slunce, i když podobného výsledku lze dosáhnout také přizpůsobením vyvážení bílé. Bude-li zataženo, můžete pracovat s rozptýleným světlem, které je vhodné například na jemné portréty nebo zátiší. Jasné a ostré sluneční paprsky dopadající oknem dovnitř bytu jsou zase vhodné pro jiné objekty. Přímé sluneční světlo sice funguje i při portrétování, ale je to náročné a do jisté míry výzva. Musíte počítat s tím, že výsledné fotografie budou velmi nápadné a dramatické. Na focení během dne zkrátka neexistuje ideální doba.

Pokud máte doma opravdu velká okna, můžete se dostat do problému s příliš velkou intenzitou a plochou – ne pro každý tvůrčí záměr je to vhodné. Částečné zatažení závěsů nebo rolet nicméně může sloužit jako klapky na reflektoru studiového světla. Dokonce tímto způsobem lze vytvářet jen úzké světelné pruhy. Experimentujte, modifikujte světlo od okna tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašemu tvůrčímu záměru. Nezapomínejte ale, že i velmi malý pohyb vašeho objektu ovlivní při úzkém směrovém světle jeho nasvícení.

Jak fotit s různými typy světla

Fotografování s využitím předního (čelního) světla
Přední světlo dopadá přímo do fotografa, směrem od jeho zad na snímaný objekt. Nejlepších výsledků dosáhnete, když takové světlo rovnoměrně osvítí celou scénu a stíny dopadnou za fotografovaný objekt nebo úplně mimo něj. Musíte si ale poradit s jedním úskalím – abyste sami nestínili dopadající světlo svým tělem. Někdy se tedy budete muset například přikrčit nebo ustoupit mírně na stranu. Při tomto způsobu osvětlení můžete využít také vržených stínů, promítaných do obrazu. 

Foto Alžběta Jungrová
Foto Alžběta Jungrová

Fotografování s využitím zadního světla (protisvětla)
Když si fotograf a objekt prohodí pozice, budete mít šanci vytvořit dva druhy fotografií. Jednak můžete exponovat na samotný objekt, čímž se stane pozadí přesvětlené. V tomto případě lze využít také odlesků nebo závoje z protisvětla. Druhá možnost spočívá ve vytvoření siluety, kdy exponujete „na světla“ a focený objekt je tak podexponovaný, v podobě více či méně černého obrysu.

Pozor, nefotografujte přímé sluneční světlo přes optický hledáček – může to být nebezpečné pro váš zrak.

Foto Alžběta Jungrová
Foto Alžběta Jungrová

Fotografování s využitím bočního světla
Využití bočního světla od okna představuje nejčastější způsob fotografování v interiéru. Fotograf i fotografovaný objekt jsou víceméně v jedné rovině kolmo k oknu. Tato technika nabízí celou řadu postupů. Můžete například umístit objekt dál od okna, čímž dosáhnete jeho rovnoměrnějšího nasvícení, nebo jej naopak postavíte co nejblíž k oknu pro kontrastnější světlo s dramatičtějším vyzněním.

Foto Alžběta Jungrová
Foto Alžběta Jungrová

Výběr objektu

Udělejte si malé cvičení, jak se dívat na světlo a pracovat s ním tak, aby vznikly úžasné snímky v interiéru – vaším objektem může být cokoliv, co doma najdete. Mohou to být předměty denní potřeby používané v kuchyni, v dílně či garáži, hračky, sochy, plastiky… Světlo pronikající dovnitř oknem je samozřejmě skvělé také pro portrétování. Jednoduše najděte někoho, s kým se vám bude dobře pracovat v různorodých světelných podmínkách.

Kompozice

Většina interiérů nemá čisté linie a jednoduché pozadí, proto je velmi důležité přemýšlet nad kompozicí tak, abyste do obrazu zbytečně nezahrnuli rušivé prvky. Velmi lehce se totiž může stát, že při soustředění se na objekt, zapomenete „hlídat“ pozadí a okraje záběru. Na to vždy pamatujte. Je také dobré se vyhnout velké části okna v samotném záběru, protože výsledkem bývá fotografie s příliš velkým dynamickým rozsahem, který fotoaparát není schopný zachytit. Musíte si pak vybrat, jestli chcete „obětovat“ světla nebo stíny (viz část o focení v protisvětle).

Umístění snímaného objektu

Chcete-li vytvořit dramatický kontrastní záběr, umístěte objekt blízko k oknu. Pokud ho posunete jeden až dva metry dál od okna, kontrast se výrazně sníží a objekt bude osvětlený rovnoměrněji a jemněji. Pokud ho však umístíte příliš daleko, musíte počítat s velkým úbytkem intenzity světla.

Ideální je, když světlo dopadá na objekt trochu shora, takže pokud fotíte portrét, model by měl sedět nebo ležet na podlaze. Abyste si komponování ulehčili, můžete při tom využít výklopný displej vašeho fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu při focení ve světle okna

Je mnoho možností jak při focení ve světle okna nastavit fotoaparát. Volba režimu bude záviset na objektu focení a představě – záměru autora fotografie.

Režimy snímání

Programová automatika (P) má sice nejméně možností, jak kreativně zasahovat do výsledné fotografie, ale ulehčí vám práci, jelikož přístroj nastaví kompletní expoziční parametry za vás. Vy se tam můžete soustředit na umístění snímaného objektu a celkovou kompozici fotografie.

Priorita clony (A) umožňuje díky uživatelské volbě zaclonění tvůrčím způsobem pracovat s hloubkou ostrosti, přičemž fotoaparát v této poloautomatice sám doplní potřebný čas závěrky. Malé clonové číslo znamená taktéž malou hloubku ostrosti – lepší oddělení hlavního objektu od pozadí.

V prioritě času (S) máte kontrolu nad rychlostí závěrky – nad zvýrazněním nebo zastavením pohybu v obrazu. Kratší časy závěrky zachytí pohybující se objekty ostře, naopak delší časy umožní pohyb více či méně rozmazat.

Manuální režim (M) vám dovolí mít pod kontrolou jak clonu, tak i čas – čili hloubku ostrosti i pohybovou ostrost/neostrost. „Manuál“ přestavuje nejkreativnější režim fotografování, zároveň ale klade největší nároky na fotografa. V tomto režimu si ale můžete efektivně pomoci volbou Auto ISO (viz dále).

Nastavení clony

Začněte se střední hodnotou clony F4 nebo F5,6, podle objektu, který fotíte. Jestliže chcete objekt více oddělit od pozadí pomocí malé hloubky ostrosti, použijte clonu F1,8 nebo F2,8 (pokud to váš objektiv umožňuje). Vyžadujete-li naopak v obraze vše proostřené, nastavte clonu F8 a vyšší, abyste zvětšili hloubku ostrosti. Při tom můžete narazit na nedostatek světla – takže budete muset nastavit vyšší hodnoty citlivosti ISO (případně – u statických scén – použít stativ).

Čas závěrky

S pokročilou technologií stabilizace obrazu v objektivech nebo nově stabilizace snímačů ve fotoaparátech (Nikon Z 6 a Z 7), je snadnější pořídit ostrý obraz i při delších časech závěrky. S Nikonem Z 6/Z 7 a objektivem 24–70 mm lze fotit i při časech delších než 1/20 s. Přesto však – zejména při focení lidí – doporučujeme začít s časem alespoň 1/125 s. Čas závěrky můžete postupně prodlužovat, zjistíte tak, jaké jsou vaše schopnosti. V kritických světelných podmínkách použijte stativ, vyhnete se tak „stržení“ snímku při stisknutí spouště (při fotografování z ruky).

Citlivost ISO

Pro zachování nejlepší technické kvality obrazu nastavte na fotoaparátu nejnižší nativní hodnotu citlivosti ISO (typicky ISO 100) a následně zapněte funkci Auto ISO. Fotoaparáty Nikon mají vynikající kvalitu obrazu i při vyšších citlivostech a produkují nízkou hladinu nežádoucího šumu – proto je možné využívat Auto ISO, které vás osvobodí od nutnosti manuálně ovládat třetí parametr expozice (clona, čas, ISO – podle zvoleného režimu, viz výše). Vy tak budete moci pracovat pouze s jedním nebo dvěma parametry expozice, protože fotoaparát díky volbě Auto ISO nastaví správný osvit.

Při focení ve slabém světle můžete v menu zapnout redukci šumu při vyšších citlivostech ISO. Fotoaparát v případě potřeby nechtěný šum minimálně zčásti eliminuje.

Korekce expozice (EV)

Perfektním způsobem jemného doladění expozice je její korekce. Pokud je váš objekt příliš světlý nebo se ztrácí detaily v nejvyšších jasech, nastavte korekci EV do minusu. Jestliže je naopak objekt příliš tmavý, korigujte expozici do plusových hodnot. Používání korekce expozice umožňuje vybalancovat osvit přesně tak, jak potřebujete. Při focení do formátu RAW je zajištěná určitá expoziční pružnost, kdy lze celkovou expozici v jistých mezích ovlivňovat i po pořízení snímku v počítači.

Měření světla

Měření expozice si nastavte na pokročilé maticové měření – Matrix metering, které je vhodné na většinu situací při focení ve světle okna. Další druhy měření vám přinesou jen velmi malý benefit, takže není nutné se jimi zabývat. Případné odchylky od správné expozice můžete korigovat podle předešlého návodu.

Vyvážení bílé (WB)

Začněte automatickým vyvážením bílé (Auto White Balance, AWB) nebo s hodnotou vyvážení bílé na denní světlo (Daylight Auto White Balance) – to by mělo vyhovovat většině situací. Máte-li v obrazu nechtěný barevný posun, můžete nastavit teplotu světla manuálně ve stupních Kelvina. Pro denní světlo to bude hodnota kolem 5 560 K, nicméně můžete s ní experimentovat. Není nic snazšího než zapnout živý náhled a měnit vyvážení bílé – při tom sledovat změny a rozhodnout se pro nejlepší volbu. Pokud fotíte do RAWu, vyvážení bílé lze dodatečně změnit při „vyvolání“ RAWu v počítači.

Zaostřování

Pro přesné zaostření statického objektu začněte s jednoduchým zaostřením AF-S s aktivovaným jedním ostřicím bodem. Ten posuňte na fotografovaný objekt a namáčkněte spoušť do první polohy. To zajistí zaostření na něj, přičemž následným domáčknutím provedete expozici.

Shrnutí nastavení fotoaparátu
Začněte těmito parametry – které v případě potřeby můžete kdykoliv změnit:
– ISO 100 + Auto ISO
– Automatické vyvážení bílé (AWB)
– Expoziční režim M – čas 1/125 s, clona F4
– Měření expozice Matrix
– Kvalita obrazu RAW


A teď vy!

Doufáme, že jsme vás dokázali „nakopnout“, a že vezmete svůj fotoaparát a vytvoříte krásné snímky při světle od okna. Pokud jsme vás inspirovali, prosím sledujte nás na sociálních sítích, a podělte se s námi o výsledky použitím tagů #CreateYourLight, #ShootingWithWindowLight. Nezapomeňte také na označení @nikon_cz_sk, případně napište také město, odkud pocházíte.

Autor tipů a triků v článku: Neil Freeman, Training Manager, Nikon School UK.
Inspirativní fotografie poskytla Alžběta Jungrová, ambasadorka značky Nikon.

Děkujeme! Ano, pro vás to možná bude těžší, pokud tedy nebudete mít při focení zkušenou modelku jako Alžběta. Ale o to větší výzva to je :-) Těšíme se na vaše fotografie!

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.