Capture NX 2 – ještě jednou selekce (ale už naposledy)

V našem seriálu tutorialů o Capture NX 2 jsme už probrali docela dost možností výběru dílčích částí fotografií, na který se pak aplikují nejrůznější úpravy. Abychom ale byli vyčerpávající, je třeba přidat ještě jeden, závěrečný díl. Tentokrát nebude řeč o žádných „kosmických“ technologiích typu kontrolních bodů, ale zcela prozaicky zůstaneme na zemi u lasa, štětce, ale hlavně pak přechodového výběru nebo chcete-li masky.

Staří známí – laso a štětec výběru

Prohlédnete-li si pravý konec horní nástrojové lišty Capture NX 2, zjistíte, že nám k probrání mnoho tlačítek nezbylo. Vpravo vedle Selection Control Point – kontrolního bodu výběru, o kterém jsme psali v tomto dílu, se nachází laso (Lasso Tools), vedle něj štětec (Selection Brush), přechodový výběr (Selection Gradient) a úplně na konci pak ještě Fill / Remove Tool, o kterém rovnou říkám, že jsem jeho funkci nepochopil a netuším, k čemu může být v praxi dobrý.

Po vyloučení posledního nástroje nám tedy zbývá probrat tři možnosti selekce, přičemž první dvě vezmeme hezky rychle bez dlouhého vysvětlování. Proč ta stručnost? Jednak jsou laso a štětec běžné nástroje, které snad každý zná, druhak neposkytují nic navíc, co by nezvládly kontrolní body coby „strategická zbraň“ Capture NX 2.

Lasem pomocí myši (lépe a přesněji tabletem – ovšem grafickým, nikoliv iPadem) objedete požadovanou oblast snímku. Díky tlačítkům plus a minus v ikonce nástroje můžete k selekci přidávat nebo z ní ubírat jednotlivé části – nic vás tedy nenutí výběr nakreslit najednou a napoprvé.

Jediným parametrem lasa, který lze nastavit, je hodnota Edge Softness – prolnutí a zjemnění okrajů výběru. Zatímco při hodnotě Edge Softness = 0 jsou hrany výběru ostré a přesně takové, jak jste je nakreslili, se zvyšujícím se číslem jsou špičky narovnávány a hranice výběru je měkká, čím dál víc prolnutá do okolí. To vám samozřejmě umožňuje kreslit výběr s menší přesností, aniž by to bylo na úpravách znát.

Vlevo výběr lasem s hodnotou Edge Softness 0, vpravo pak 50
Zjasnění a průhlednost

Štětec pro výběr má o něco více možností konfigurace. Size je velikost, k tomu není co dodat. Brush Hardness představuje obdobu Edge Softness u lasa – určuje míru „rozmazanosti“ okrajů stopy štětce. Opacity je pak průhlednost – oproti lasu parametr navíc. Průhlednost v praxi ovlivňuje míru působení funkce, kterou na výběr aplikujete. Poslední položka – rozbalovací nabídka Pressure Controls se týká tlakově citlivého tabletu – pokud s ním pracujete.

Aby toho ale ještě nebylo málo, lze v paletce Selection navíc upravovat další dva parametry Base Mask a Feather v části Paint & Fill Mask. Ty jsou dostupné i pro laso, ale také pro přechodový výběr, vysvětlíme si je proto až v následujícím textu u výkladu této funkce.

Vlevo výběr štětcem s hodnotou Brush Hardness 100, vpravo pak 0 při stejném nastavení průměru štětce
Přechod k dokonalosti

Konečně přicházíme k tomu nejzajímavějšímu, co jsme vám v tomto dílu chtěli nabídnout – přechodový nebo chcete-li gradientní výběr. Ten funguje jako modifikovaný obdélníkový výběr, jehož účinnost je ale pozvolná od jednoho konce k druhému.

K čemu je to ve fotografické praxi dobré? Překvapivě pro mnoho situací – stačí jen vycházet z premisy, že světla ubývá se čtvercem vzdálenosti – lidově řečeno rychle a hlavně plynule, jakoby po přechodu… A je to tady – opačně nastaveným přechodem totiž posléze můžete tmavší části zesvětlit. Týká se to typicky fotografií s bleskem a jejich mnohdy beznadějně černého pozadí, snímků s rozsáhlými zastiněnými partiemi a mnohých dalších fotografií, u kterých je úbytek světla pozvolný.

Podívejte se na ilustrační snímek. Kontrast mezi světlou horní a tmavou spodní částí je obrovský, běžnými nástroji jej ale nesnížíte. V tomto případě ale není nic jednoduššího než použít právě přechodový výběr a aplikovat na něj některou pro zesvětlení spodní části.

Fotografie před úpravami

Klepněte myší na tlačítko nástroje Selection Gradient, případně jej zvolte rychleji pomocí klávesy G. Nyní se stisknutým levým tlačítkem táhněte myší od spodního okraje fotografie směrem nahoru. Zhruba v horní třetině výběr ukončete. Capture NX 2 výběr indikuje transparentním zeleným přechodem.

Nyní věnujte pozornost paletce Select Adjustment v Edit Listu. Rozbalte stejnojmenné tlačítko Select Adjustment a vyberte funkci pro zesvětlení vybrané části obrazu. Já jsem zvolil oblíbený D-Lighting. Možností je ale mnohem více, a to nejen pro úpravy jasu a kontrastu, ale také třeba barevnosti, ostrosti apod.

Co se však stalo po použití D-Lightingu? Efekt či přesněji úprava byla aplikována pouze na přechod, přičemž dole s největší intenzitou, která směrem nahoru klesala – úplně stejně jako nejprve nakreslený přechod. Nejvíce se tedy zesvětlily nejtmavší části, směrem ke světlejším partiím bylo projasnění méně patrné.

Snímek před a po úpravě
Prolnutí až na dřeň

Samotný nástroj Selection Gradient má jen jednoduché nastavení Gradient Range – rozsah přechodu. Jeho působení je vcelku pochopitelné pomocí grafického ztvárnění funkce. Můžete ovlivňovat míru působení obou konců přechodu, plus dalšího bodu mezi nimi. Schválně neuvádím „uprostřed nich”, protože tímto bodem (trojúhelníčkem pod naznačeným přechodem) lze pohybovat a nastavit tak průběh přechodu. Ostatně pohybovat je možné i krajními body bez ohledu na umístění počátku a konce přechodu ve fotografii.

Kromě posouvání trojúhelníčků myší můžete zadávat do vedlejších tří políček také exaktní čísla v rozmezí 1–100 %. A konečně za třetí lze pohybovat přímo ve fotografii kotevními body přechodu, což má za následek stejné vyznění. Poslední způsob je ostatně vhodný pro přesné doladění účinnosti aplikované funkce. Já jsem třeba u modelového příkladu ve finále přechod „zešikmil“ aby měl největší účinnost v levém spodním rohu.

Na úplný závěr zbývá jen poskytnout slíbené vysvětlení posuvníků Base Mask a Paint & Fill Mask. První z nich Base Mask (Maska pozadí) zajišťuje prolnutí výběru – ať už gradientního nebo výběru pořízeného lasem či štětcem (ale také třeba Selection Control Point) – s pozadím, chcete-li se zbytkem fotografie. Nastavíte-li maximum 100 %, výběr se prolne do celého snímku, takže se vybraná funkce aplikuje jakoby nic nebylo vybráno, resp. byla označena celá fotografie. To je samozřejmě v praxi k ničemu, ovšem menší hodnoty – opravdu malé hodnoty v řádech jednotek procent – zajistí maximální plynulost, návaznost účinku funkce v selektovaných plochách na zbytek snímku.

Druhý posuvník s názvem Feather (Prolnutí) v sekci Paint & Fill Mask (Maska kresby a výplně) se uplatní spíše u lasa nebo štětce s ostrými hranami. Feather totiž dělá de facto to stejné co Edge Softness u lasa nebo Brush Hardness u štětce – zjemňuje přechod mezi vybranou částí a jejím okolí. Na rozdíl od lasa nebo štětce to ale činí na všechny výběry ve fotografii zároveň.

Přestože štětec měl parametr Brush Hardness nastavený na 100 % a měl by tedy mít ostré hrany, prolnutí Feather v části Paint & Fill Mask s hodnotou cca 30 px je zjemnilo

Sdílej

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *