Burning man Marka Musila v obchodních centrech. A soutěž k tomu!

Fotografie ambasadora Nikonu Marka Musila z ikonického amerického festivalu Burning man a jeho „klonů“ – izraelského Midburn a jihoafrického Africa burn –, už oslovily desetitisíce návštěvníků Markových výstav v Praze, Brně a Opavě. Diváci chtiví zhlédnutí fotografií jako vystřižených z filmů Mad Max, se ale ozývají z celého Česka. Proto připravil Nikon ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., a několika obchodními centry, sérii putovních výstav The Burning Man Collection by Marek Musil.

Burning man | Foto Marek Musil
Burning man | Foto Marek Musil
Od Ostravy přes České Budějovice až po Olomouc

Fotografické výstavy už dávno nejsou jen doménou galerií – skvělé snímky je třeba více přiblížit lidem. Třeba v podobě veřejných výstav v obchodních galeriích, kudy denně projdou tisíce lidí. Začínáme v Ostravě. Až budete v Obchodním centru Forum Nová Karolina, už nyní si můžete odpočinout od nákupního shonu a zhlédnout fascinující fotografie The Burning Man Collection. A s autorem fotografií budete moci také osobně setkat na komentovaných prohlídkách.

ČERVENEC
Ostrava | Forum Nová Karolina | do 31. 7. 2018 (komentovaná prohlídka 20. 7. 2018, 12.00 h)

SRPEN
Hradec Králové | OC Futurum | 2. 8.–6. 9. 2018 (komentovaná prohlídka – termín bude upřesněn)

ZÁŘÍ
České Budějovice | IGY Centrum | 8.–27. 9. 2018 (komentovaná prohlídka 15. 9. 2018)

ŘÍJEN
Praha | Centrum Černý most | 2.–31. 10. 2018 (komentovaná prohlídka 2. 10. 2018)

LISTOPAD
Olomouc | Galerie Šantovka| 2.–30. 11. 2018 (komentovaná prohlídka 4. 11. 2018)

Burning man | Foto Marek Musil
Burning man | Foto Marek Musil
A soutěž(e) k tomu

Pro soutěživé jsou v rámci této „roadshow“ připraveny zajímavé ceny. Stačí navštívit některou z výstav, vyfotit se se snímkem, který se vám nejvíce líbí, a ten následně – označený hashtagem #jsemburningman – vložit na svůj instagramový profil. Zástupci společnosti CeWe Color, a. s. a Nikon vyberou tři z účastníků (tři z každé z pěti výstav), kteří vyhrají následující ceny:

1. cena: 15% sleva na techniku Nikon v prodejnách Fotolab
2. cena: poukaz na fotoslužby Fotolab v hodnotě 1 000 Kč
3. cena: poukaz na fotoslužby Fotolab v hodnotě 500 Kč

Soutěž trvá vždy v době konání výstavy. Výherci budou vyhlášeni do týdne od skončení výstavy na instagramovém profilu společnosti CeWe Color, a. s..

Podrobné podmínky soutěže The Burning Man Collection by Marek Musil

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže The Burning Man Collection by Marek Musil (dále pouze soutěž) je společnost CeWe Color, a. s. (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE
Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografii a následně vyhodnotit a odměnit 5× 3 autory nejlepších fotografií zaslaných do soutěže.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v pěti termínech:
4.–31. 7. 2018
2. 8.–6. 9. 2018
8.–27. 9. 2018
2.–31. 10. 2018
2.–30. 11. 2018

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu vlastní fotografii a opatří ji hashtagem #jsemburningman. Fotografie je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky zveřejněné na Instagramu v termínech konání soutěže – viz bod 3 těchto pravidel.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.
V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, na dobu jednoho roku od data skončení soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
Umístěním soutěžních fotografií na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti CeWe Color, a. s. a Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách společností CeWe Color, a. s. a Nikon.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti CeWe Color, a. s. a Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční vždy nejpozději týden po ukončení každého kola soutěže. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím zprávy přes Instagram.

8. SOUTĚŽNÍ CENY
1. cena: 15% sleva na techniku Nikon v prodejnách CEWE
2. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 1 000 Kč
3. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 500 Kč

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: www.nikonblog.cz.

Burning man | Foto Marek Musil
Burning man | Foto Marek Musil

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *