ZPS X – profily objektivů prakticky. A rychlost navrch