Rozhraní pro správu klávesových zkratek v menu Možnosti ZPS X