Porovnání zlatého řezu (modře) s třetinovým dělením obrazu (červeně)