Zlatý řez v přímce, kdy poměr kratší části (ф) k delší části (1) je shodný jako poměr delší části (1) k celku (Ф)