Clona F25 a nejvýraznější hvězdice ze světel. Difrakce se podepisuje pod měkčí kresbu