VOJTa Herout: Moje fotografie sú odrazom môjho pohľadu na realitu