Vision of the Future: Vertical Farming (Vertikální zemědělství), Arie Basuki, 2022