V tísni století. „Přítomné vydání“ časopisu FOTO č. 36