Protikladem zjednodušení barevné škály je naopak využití více barev, čemuž je ale nutné vhodně přizpůsobit kompozici, respektive její prvky jako je opakování motivu, rytmus, apod. | Foto moren hsu, Unsplash.com