100% výřez z levého horního rohu předchozího snímku (JPEG bez úprav)