Nejkratší ostřicí vzdálenost exaktně (ohnisko 120 mm)