U obou blesků se bezdrátový režim zapíná shodně páčkou hlavního vypínače