© Vladimír Kozlík: Okno – 21. 6. 2013 – Světlo v pokoji / Window – 21. 6. 2005 – Light in a room