Porovnání standardního doostření v Picture Control (vlevo nahoře) s výše popsaným nastavením (vpravo dole). 100% výřez