Roman-Vondrous_Mestske-imaginace _01

Městké imaginace – metropole nabízející každodenní přehlídku života obyvatel v tom nejÅ¡irším spektru souvislostí vztahů člověka a architektury. Pražská sídliÅ¡tě a periferie už dávno nejsou jen Å¡edí fádních a uniformních staveb, ale otevírají možnosti pro zprostředkování dialogu mezi architekturou a obyvateli a nabízejí veřejný prostor inspirující občany k vnímání svého bezprostředního okolí jinak.