Arcidiecézní muzeum v Olomouci, HŠH architekti; 1998–2006, Foto: Ester Havlová