Srovnání detailu pravé horní části oblohy. Vlevo upravený přeexponovaný RAW, vpravo korektně exponovaná fotografie.