Volba Plné (v některých případech) může z šikmo foceného objektu udělat kolmý pohled :-)