Neuveriteľné poltóny vybudované rôznou veľkosťou a intenzitou filmového zrna. Nikon F100 + Nikkor AF-D 50mm, Fujifilm Neopan 1600. Fotografia z projektu „The other people music“ | Foto Julo Kotus