Kontakty pre vertikálny grip v priestore pre batériu