Ukázka jednoho z postů pro FB Potrefené Husy na Spořilově, který František Ortmann připravoval několikrát týdně v době, kdy spravoval sociální sítě tohoto podniku