Podmínky fotografické soutěže #vanocesnikonem

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže na téma #vanocesnikonem (dále pouze soutěž) je společnost Nikon Europe B.V., český odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování a povědomí o značce Nikon 

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny občany České nebo Slovenské republiky starší 18 let, kteří v čase konání soutěže správně odpoví na soutěžní otázku:

Kolik se uskutečnilo kurzů v Nikon škole od jejího založení (v roce 2015) až doposud 30. 10. 2022?


Jako odpověď se počítá veřejný komentář pod hlavním příspěvkem soutěže na Facebooku nebo Instagramu a soutěžící je povinen sledovat profily na Facebooku (https://www.facebook.com/NikonCzechRepublic) a na Instagramu @nikon_cz_sk (https://www.instagram.com/nikon_cz_sk/?hl=cs). Soutěžní odpovědi je nutné nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze komentáře zveřejněné v termínu konání soutěže, tj. od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022 do 23:59 hodin.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. HODNOCENÍ ZASLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Soutěžní komentáře vyhodnotí zástupce společnosti Nikon. Proti vyhodnocení se není možno odvolat, rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Výherce bude o vítězství informován odpovědí na komentář a soukromou zprávou na Instagramu nebo Facebooku nejpozději 7. 12. 2022. Zároveň se s organizátorem dohodne na vyzvednutí a předání ceny.  Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 15. 12. 2022 na Instagramu a Facebooku společnosti Nikon. 

S vyhlášením se uveřejní i správná odpověď na soutěžní otázku.

7. SOUTĚŽNÍ CENY

Autor nebo autoři správných odpovědí získají 

1. místo: Dárkový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnotě 1500 Kč a balíček dárkových předmětů Nikon (Zástěra na vaření, kuchyňské prkénko a další drobné předměty) *

2. místo: Dárkový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnotě 1000 Kč a balíček dárkových předmětů Nikon (Zástěra na vaření, kuchyňské prkénko a další drobné předměty) *

3. místo: Dárkový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnotě 500 Kč a balíček dárkových předmětů Nikon (Zástěra na vaření, kuchyňské prkénko a další drobné předměty) *

4.–10. místo: Balíček reklamních předmětů.

* Poukaz bude mít platnost do 31. 12. 2023.

V případě, že výherce nebude reagovat na zprávu o výhře do 7. 12. 2022, má organizátor právo postoupit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí. 

8. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: https://nikonblog.cz/podminky-fotograficke-souteze-vanocesnikonem/

Účastníci musí dodržovat rovněž podmínky sociální sítě Instagram a Facebook a další platná pravidla a předpisy pro odesílání nebo nahrávání uživatelských příspěvků, které jsou k dispozici mimo jiné zde: https://help.instagram.com/581066165581870 . Příspěvky, které porušují tato pravidla, mohou být ze soutěže vyloučeny. Účastníci se tímto vzdávají jakýchkoli nároků, které mohou mít vůči Instagramu v tomto ohledu.