Pomocí tlačítek vpravo nad náhledem můžete zobrazit stav před a po, a/nebo také třeba histogram