New York, květen 2016 | Odpadní loď převáží plast z Bronxu a části Queens do recyklačního závodu v Brooklynu | Foto Kadir van Lohuizen