O nadčasovosti černobílé fotografie s Digitálním fotem č. 175