Není to samozřejmě makro, ale měřítko 1 : 3 je velmi slušná hodnota