Jarní květena při nejkratší ostřicí vzdálenosti (zvětšení 0,17×)