Natažená ruka s prakem sama o sobě vytváří potřebné „vícemísto“ ve směru pohledu, takže v tomto případě fotograf v podstatě nemůže udělat chybu