Nesmrtelná kompozice. Jak na směr pohledu či pohybu