Zajímavý světelný moment na Karlově mostě | Foto Tibor Mosko