„Nejlepší full-frame na současném trhu.“ Nikon D850 v Digitálním fotu č. 167