Mimochodem: Když se zima zeptá… je-li vám teplo na ruce