Vlevo originální barevnost, vpravo „vynulovaná“ Zřetelnost a snížená Saturace v Picture Control