Nahoře transportní stav se „složeným“ objektivem, dole vlevo ohnisko 50 mm, vpravo 250 mm