Označený soubor je tracklog, nakopírovaný do složky s fotografiemi