Karolína Vučka: „Fotografujem, lebo neviem maľovať“