Také záznam zvuku lze ručně ovládat nastavením až ve dvaceti krocích citlivosti mikrofonu