Štíty hor, co nejdou překlenout | Panorama složené z 15 fotografií (5 expozic plošně v jedné řadě + 3* expoziční bracketing) | Nikon D500 | Foto Jan Šmíd