Ptačí trylky | Panorama složené z 10 fotografií (2 expozice plošně ve dvou řadách, 2* expoziční bracketing, dílčí průměrované expozice, 3 roviny zaostření) | Nikon D810A | Foto Jan Šmíd