Podpis traktoristy Cipriana (panorama složené ze 7 fotografií; 7 plošně v jedné řadě) | Foto Jan Šmíd