Jak se fotí na operačním sále – kranioplastika fotoaparátem Igora Stančíka